გვაჩვენეთ ხელები! ტესტი, რომელიც დაგეხმარებათ დაადგინოთ ქალური აზროვნება გაქვთ თუ მამაკაცური.

გვაჩვენეთ ხელები! ტესტი, რომელიც დაგეხმარებათ დაადგინოთ ქალური აზროვნება გაქვთ თუ მამაკაცური.
მეცნიერები დიდი ხანია საუბრობენ იმაზე, რომ სქესის მიხედვით ნებისმიერ ადამიანს განსხვავებული აზროვნების უნარი გააჩნია — "ქალური" ან "მამაკაცური".
მკვლევარები დაჟინებით ამტკიცებენ, რომ ასეთი სხვაობა ჩვენს ფიზიოლოგიაზეც ჰპოვებს ასახვას და იმის დადგენა თუ რომელი ტიმის აზროვნების უნარით ხართ დაჯილდოებული შეგიძლიათ შეიტყოთ თუკი საკუთარ ხელებს დააკვირდებით, უფრო კონკრეტულად კი მარჯვენა ხელს.


მიაქციეთ ყურადღება თითების სიგრძეს. რომელი თითა უფრო გრძელი შუა თითთან მიმართებაში — არათითი თუ საჩვენებელი თითი. რომელ წყვილს შორის არის სხვაობა უფრო მცირე?
ა) საჩვენებელ თითსა და შუა თითს შორის
თქვენ ქალური აზროვნების უნარი გაქვთ, რომელიც გამოვლინდება:
  • შემოქმედებითი შესაძლებლობებით
  • კომუნიკაბელურობის მაღალი დონით
  • ემოციური ქცევებით
  • მიმზიდველობით
  • თქვენზე რთულია გავლენის მოხდენა
ბ) არათითსა და შუათითს შორის
თქვენ აზროვნების მამაკაცური უნარით ხართ დაჯილდოებული, რაც გამოვლინდება:
  • აქტიურობის მაღალ დონეში
  • გონების მეცნიერულ განლაგებაში
  • საკუთარი აზრის არსებობაში
  • გონიერებაში
  • მძაფრი შეგრძნებების, ადრენალინის ძიებაში.