ტესტი: რა ფარული ძალა გააჩნია თქვენს სახელს

ტესტი: რა ფარული ძალა გააჩნია თქვენს სახელს
ყოველი სახელის წარმომავლობა რაიმე უნიკალურ მოვლენას უკავშირდება, ამიტომაც თითოეულ მათგანს თავისი ძალა და ენერგეტიკა გააჩნია. გაიგეთ, თუ როგორ იყენებთ თქვენი სახელის ძალას და რამდენად გიხდებათ იგი.

ეს ტესტი დაგეხმარებათ თქვენი სახელის ფარული ძალის სწორად გამოყენებაში.

1. გქონდათ თუ არა სახელთან დაკავშირებული ზედმეტსახელი?
А —მქონდა ზედმეტსახელი, მაგრამ სახელთან არ იყო დაკავშირებული.
В —დიახ, მქონდა სახელთან დაკავშირებული ზედმეტსახელი.
С —არა, ზედმეტსახელი არ მქონია.

2. რამდენი ასოა თქვენს სრულ სახელში?
А —მოკლე, 4 ასომდე.
В —საშუალო, 5-6 ასო.
С —7-დან მეტი.

3. დამოკლებული სახელით მოგმართავენ თუ სრული?
А —მოფერებითი სახელით მომმართავენ.
В —სახელის მოკლე ვარიანტით მომმართავენ.
С —სრული სახელით მომმართავენ.

4. გსურთ სახელის შეცვლა?
А —სახელი შეცვლილი მაქვს.
В —მაქვს ასეთი სურვილი.
С —ჩემი სახელი მაწყობს.

5. ვინმეს პატივსაცემად დაგარქვეს სახელი?
А —დიახ, სხვა ადამიანის პატივსაცემად დამარქვეს.
В —მეეჭვება.
С — არა.

6. შეცდომით სხვა ადამიანის სახელით ხშირად მოგმართავენ?
А —დიახ, მომხდარა ასეთი რამ.
В —იშვიათად.
С —თითქმის არასოდეს.

7. მორწმუნე ხართ? გაქვთ თქვენი სახელის მფარველის ხატი?
А —არ ვარ მორწმუნე.
В —მორწმუნე ვარ, მაგრამ ხატი არ მაქვს.
С —დიახ, მაქვს ასეთი ხატი.

8. იყენებთ თუ არა ქვებსა და თილისმებს, რომლებიც თქვენს სახელს უკავშირდება?
А —არ ვიცი, რომელი თილისმა უხდება ჩემს სახელს.
В —მაქვს ნივთი, რომელზეც ჩემი სახელია გამოსახული.
С —მაქვს მსგავსი თილისმა.

9. როგორია თქვენი სახელის წარმოშობა?
А —სახელი წარმოადგენს შემოკლებას.
В —ლათინური/არაბული/იუდეური.
С —სლავური/ბერძნული.

10. რამდენი ცნობილი სეხნიას გახსენება შეგიძლიათ გონების დაძაბვის გარეშე?
А —სამის.
В —3-დან 5-მდე.
С —5-ზე მეტის.

11. გაიხსენეთ წიგნის თქვენი მოსახელე პერსონაჟი. მოგწონთ თუ არა ის?
А —არა, არ მომწონს ეს პერსონაჟი.
В —არ ვიცი არცერთი პერსონაჟი.
С —დიახ, მომწონს ეს პერსონაჟი.

12. გიყვართ თქვენი სახელი?
А —არა.
В —ნეიტრალურად ვარ განწყობილი.
С —დიახ.

13. როგორ ფიქრობთ, თქვენი სახელი თქვენს ხასიათს გამოხატავს?
А —არა.
В —ნაწილობრივ.
С —სრულიად.

А -ს თითოეულ პასუხზე არცერთ ქულას არ იღებთ, В 1 ქულაა, С – 2. მაქსიმალურად შეგიძლიათ 26 ქულა მიიღოთ.
ტესტის შედეგების სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ მეორე გვერდზე