ბარაქის ხე - არის მცენარე, რომელიც სახლში ფაქტიურად ყველას აქვს. ზოგიერთ ის მისი იერით იზიდავს, ზოგიერთს კი იმის სწამს, რომ მას ოჯახში ფულის მოზიდვა..