თათული და შორენა ბიჭებს ამღერებენ

თათული და შორენა ბიჭებს ამღერებენ
თათული და შორენა ბიჭებს ამღერებენ