პატარა ბიჭი მაგრად უკრავს და მღერის - გიორგი

პატარა ბიჭი მაგრად უკრავს და მღერის - გიორგი
პატარა ბიჭი მაგრად უკრავს და მღერის - გიორგი