სექს-ტრავმები

სექს-ტრავმები
სექსის დროს ტრავმები ძალიან ხშირია. მსოფლიოს წყვილები სექსუალური ექსპერიმენტების დროს დაახლოებით 350 მილიონი დოლარის ზარალს აყენებენ.

მათი მესამედი სექსის დროს რაიმეს იტეხს, 10% კი სადაზღვევო კომპანიებს უყენებენ პრეტენზიებს ზარალის (ლარნაკების, სანათების, საწოლების და ა.შ. დამტვრევის გამო) ანაზღაურებაზე.

გამოუცდელობისა თუ მოჭარბებული ვნებების გამო ქალები და მამაკაცები საკუთარ თავს სხვადასხვა ხარისხის ზიანს აყენებენ: 41% ხალიჩაზე სექსის დროს იღებს დამწვრობას, 30% იზიანებს ზურგს, ხოლო 12% უვითარდება კოჭისა და მაჯის სახსრებში ამოვარდნილობა.

სექსუალური თავგადასავლების დროს მიღებული ტრავმების Top-10 ასე გამოიყურება:

დამწვრობა ხალიჩაზე სექსის დროს;
დაჭიმული ზურგი;
მაჯის ამოვარდნილობა;
კოჭის ამოვარდნილობა;
სათესლე პარკების დაზიანება, სილურჯეების გაჩენით;
ფეხების დაზიანება სილურჯეების გაჩენით;
ნაკაწრები იდაყვზე;
ნაკაწრები ზურგზე;
თავზე კოპი;
კიდურების მოტეხილობები