აბა ვინ არ იცოდით ზალიკოს ოქროს კვერცხების ამბავი ?

აბა ვინ არ იცოდით ზალიკოს ოქროს კვერცხების ამბავი ?
აბა ვინ არ იცოდით ზალიკოს ოქროს კვერცხების ამბავი ?