პირველად სიცოცხლეში ვარ ასე ამაყი ქართული ნიჭის ზეიმით

პირველად სიცოცხლეში ვარ ასე ამაყი ქართული ნიჭის ზეიმით
პირველად სიცოცხლეში ვარ ასე ამაყი ქართული ნიჭის ზეიმით