15 საწოლი-ტრანსფორმერი, რომელიც სადგომის დიდ სივრცეს გაანთავისუფლებს

15 საწოლი-ტრანსფორმერი, რომელიც სადგომის დიდ სივრცეს გაანთავისუფლებს
მცირე ზომის საცხოვრისის მესაკუთრეებს ყველაზე კარგად ესმით ტრანსფორმირებადი ავეჯის ფასი. განსაკუთრებით მაშინ, თუ საქმე ეხება საწოლებს.

1. სტელაჟი-საწოლი:


2. ჭერიდან ჩამოსაშვები საწოლი:


3. ტუმბა-ტრანსფორმერი:
15 საწოლი-ტრანსფორმერი, რომელიც სადგომის დიდ სივრცეს გაანთავისუფლებს

4. ძაღლის საწოლი ინტერიერში:


5. მოდული კედელი-ტრანსფორმერი: