ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)

ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)

ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)

ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)

ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)

ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)

ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)

ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)

ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)

ასე გამოიყურება გაყინული ბაიკალის ტბა. (20 ფოტო)