ახსენით მოცემული ტოლობის სისწორეეს ლოგიკური ამოცანა ჰარვარდის ლიდერების სკოლის გამოსაშვებ ტესტებში შედის