ახსენით მოცემული ტოლობის სისწორე


ეს ლოგიკური ამოცანა ჰარვარდის ლიდერების სკოლის გამოსაშვებ ტესტებში შედის