ახსენით მოცემული ტოლობის სისწორე

ეს ლოგიკური ამოცანა ჰარვარდის ლიდერების სკოლის გამოსაშვებ ტესტებში შედის