ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)1. სახლები ტორფიანი სახურავებით

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

2. სახლები პირდაპირ უზარმაზარი კდლის ქვეშ

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

3. განმარტოება ბუნებასთან

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

4. მწვანე სახურავები ნაძვისხეებით

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

5. ჩრდილოეთის ნათების ქვეშ

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

6. ხიდი ჩანჩქრერ ''Låtefossen''_თან

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

7. უძველესი ტაძარი

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

8. ზღაპრული კოშკი ''Hunderfossen''

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

9. ძალიან ორიგინალური ნაგებობა

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

10. სოფლის გზა ''Vindhellavegen''

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

11. სამყაროს კიდეში

ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)

12. პატარა ქოხი ჩანჩქრე ''Kvednafossen''_თან


ნორვეგიის ''მითიური'' არქიტექტურა - გასაოცარია! (12 ფოტო)