შეასწორეთ ტოლობა 8+3-4=0ასანთის მხოლოდ ერთი ღერის გადაადგილებით თქვენ უნდ მიიღოთ სწორი ტოლობა


შეასწორეთ ტოლობა 8+3-4=0
სწორი პასუხის სანახავად გადადით მეორე გვერდზე