25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდებაზამთარი - წელიწადის ულამაზესი დრო, როდესაც ყველაფერი ირგვლივ იფარება თეთრი ფერით, ჰაერი სუფთავდება და იყინება. მსოფლიოს მასშტქაბით არსებობს უამრავი ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად, კიდევ უფრო ლამაზდება.

1. როტენბურგი, გერმანია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

2. კვინსტაუნი, ახალი ზელანდია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

3. გალშტატი, ავსტრია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

4. ფიუნესი, იტალია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

5. ზერფაუსი, ავსტრია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

6. მთა ბულერი, ავსტრალია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

7. კალიტრი, იტალია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

8. სირაკავა-გო, იაპონია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

9. მარლოუ, ინგლისი.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

10. ცერმატი, შვეიცარია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

11. კაკორკოტი, გრელანდია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

12. ვიბორგი, რუსეთი.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

13. ელ ჩალტენი, არგენტინა.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

14. დამიულსი, ავსტრია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

15. ნარდენი, ნიდერლანდები.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

16. რეინე, ნორვეგია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

17. შიშილიანი, საფრანგეთი.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

18. შტრამბერკი, ჩეხეთი.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

19. სიგლიუფორდიორი, ისლანდია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

20. ლოკეტი, ჩეხეთი.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

21. ილოკორტორმიუტი, გრელანდია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

22. ლანგვისი, შვეიცარია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

23. ბამბერგი, გერმანია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

24. ენგელბერგი, შვეიცარია.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება

25. იამნიკ, სლოვაკეთი.

25 ულამაზესი ქალაქი, რომელიც ზამთრის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო ლამაზდება