სუიციდი თუ სასტიკი მკვლელობა: ამ დავალებას თავი სწორად მომხმარებელთა მხოლოდ 20%-მა გაართვამოდით, კარგად დავაკვირდეთ განვითარებულ მოვლენებს. მიაქციეთ ყურადღება ამ დეტალებს:

სუიციდი თუ სასტიკი მკვლელობა: ამ დავალებას თავი სწორად მომხმარებელთა მხოლოდ 20%-მა გაართვა
სუიციდი თუ სასტიკი მკვლელობა: ამ დავალებას თავი სწორად მომხმარებელთა მხოლოდ 20%-მა გაართვა

რატომ დევს ამსიმაღლე სკამი ფანჯრის დაბალ რაფასთან? როგორ მოახერხებდა მსხვერპლი ამ სკამზე მჯდომი წერას? მეტიც, ფანჯრებზე დაკვირვებით ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გარეთ ბნელა და ფოტოზე გამოსახული სიტუაცია დღის მეორე ნახევარში ვითარდებოდა. სათვალე, რომელიც ფანჯრის რაფაზე დევს, მიგვითითებს, რომ მსხვერპლს მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა. თუ მსხვერპლი მახვილი მხედველობით არ გამოირჩეოდა, თანაც გარეთ ბნელოდა, რატომ იყო გამოერთებული ნათურა დენცქვიტიდან?

ახლა კი დააკვირდით სისხლის კვალს:

სუიციდი თუ სასტიკი მკვლელობა: ამ დავალებას თავი სწორად მომხმარებელთა მხოლოდ 20%-მა გაართვა

სისხლის კვალი კედელზე მიგვითითებს, რომ მსხვერპლი ფანჯარასთან ან ამ კედელთან, რომელზეც სისხლის კვალია გამოსახული, ზურგით იჯდა.

სისხლის კვალი კედელზე იმდენად დაბლაა, რომ მკვლელობის დროს მსხვერპლი ან მუხლებზე იყო დაჩოქილი ან საერთოდ ძირს იწვა. წაქცეული სკამიდან გამომდინარე, წესით და რიგით ქალბატონი სწორედ მასზე უნდა მჯდარიყო, თუმცა ამ შემთხვევაში სისხლის კვალი სრულიად სხვანაირად იქნებოდა აღბეჭდილი კედელზე.

კიდევ ერთი არგუმენტი, რომელიც მკვლელობაზე მიგვანიშნებს: მკვლევარების მტკიცებით, თვითმკვლელობის დროს იარაღი არასდროს რჩება მსხვეპლის ხელში. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ამ შემთხვევაში ქალბატონს იარაღი ძალით დააჭერინეს ხელში.

სუიციდი თუ სასტიკი მკვლელობა: ამ დავალებას თავი სწორად მომხმარებელთა მხოლოდ 20%-მა გაართვა

სწორედ ამ არგუმენტების გათვალისწინებით ჩვენ შეგვიძლია თამამად განვაცხადოთ, რომ საქმე სასტიკ მკვლელობასთან გვაქვს.