მომხმარებელთა მხოლოდ 9%-მა გასცა სწორი პასუხი ამ თავსატეხს. შეძლებთ თქვენ?

პასუხი პირველ შეკითხვაზე: პირველ რიგში, ბოლომდე მე-3 და მე-4 აუზები შეივსება.

მომხმარებელთა მხოლოდ 9%-მა გასცა სწორი პასუხი ამ თავსატეხს. შეძლებთ თქვენ?

პასუხი მე-2 შეკითხვაზე: პირველად ნახევრამდე მე-3 აუზი შეივსება.პასუხი მე-3 შეკითხვაზე: გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეული აუზი ღიაა, ბოლოს მე-3 და მე-4 აუზები შეივსება. მათგან წყალი გადმოდინებას დაიწყებს, რის გამოც № 1 და № 2 აუზი შეუვსებელი დარჩება.მოცემული სამი კითხვიდან, რამდენს გაეცით პასუხი სწორად? შეგვატყობინეთ თქვენი შედეგები კომენტარებში.