ამ ამოცანის ამოხსნა ადამიანების მხოლოდ 17%-მა შეძლო. შეხედეთ ფოტოს და იპოვეთ დამნაშავეკიდევ ერთხელ დააკვირდით ფოტოს, მაინც ვერ მიხვედით სწორ პასუხამდე?

ამ ამოცანის ამოხსნა ადამიანების მხოლოდ 17%-მა შეძლო. შეხედეთ ფოტოს და იპოვეთ დამნაშავე

აღმოჩნდა, რომ დანაშაული ჩაიდინა ადამიანმა, რომელსაც ხელში ანკესი უჭირავს. მხოლოდ მას შეეძლო მოეპარა ეს ნივთი ისე, რომ პლიაჟის ქვიშაზე ფეხის კვალი არ დაეტოვებინა.