ამ ნახატზე ციყვია გამოსახული მაგრამ მისი პოვნა კი მხოლოდ 5%-მა შეძლო!თქვენ ჯერ კიდევ ვერ იპოვეთ დაფარული პატარა ცხოველი? და ასე თუ სცადეთ?!
ამ ნახატზე ციყვია გამოსახული მაგრამ მისი პოვნა კი მხოლოდ 5%-მა შეძლო!