სავარჯიშო გონებისთვის: 5 არასტანდარტული გამოცანა, რომელთა ამოხსნაც ბავშვებთან ერთად შეგიძლიათზოგიერთს FPaparazzi-ს მიერ შეგროვებული არასტანდარტული გამოცანები მარტივად მოეჩვენება, ზოგიერთი კი უამრავ დროს დახარჯავს მათ ამოხსნაზე. მაგრამ ყოველივე ამის მთავარი მიზანი იმაშია, რომ მათი ამოხსნა მთელი ოჯახით შეგიძლიათ. ნუ იჩქარებთ პასუხებში ჩახედვას, ჯერ თქვენი ვარიანტები დააკომენტარეთ!

 1. ამოცანა №1
  სავარჯიშო გონებისთვის: 5 არასტანდარტული გამოცანა, რომელთა ამოხსნაც ბავშვებთან ერთად შეგიძლიათ
 2. ამოცანა №2
  სავარჯიშო გონებისთვის: 5 არასტანდარტული გამოცანა, რომელთა ამოხსნაც ბავშვებთან ერთად შეგიძლიათ
 3. ამოცანა №3
  სავარჯიშო გონებისთვის: 5 არასტანდარტული გამოცანა, რომელთა ამოხსნაც ბავშვებთან ერთად შეგიძლიათ
 4. ამოცანა №4
  სავარჯიშო გონებისთვის: 5 არასტანდარტული გამოცანა, რომელთა ამოხსნაც ბავშვებთან ერთად შეგიძლიათ
 5. ამოცანა №5
  სავარჯიშო გონებისთვის: 5 არასტანდარტული გამოცანა, რომელთა ამოხსნაც ბავშვებთან ერთად შეგიძლიათთავდაპირველად დააკომენტარეთ თქვენი პასუხები, შემდეგ კი გადასამოწმებლად ესტუმრეთ მეორე გვერდს.