ა ბიჭო, განდაგანა! ნაღდი! შუახევური! ნატურალური! იცოცხლეთ დიდხანს!


ა ბიჭო, განდაგანა! ნაღდი! შუახევური! ნატურალური! იცოცხლეთ დიდხანს!