კოტე, ოთიკო ანდრიაძე და გიორგი აბესაძე - წუთია წუთისოფელიკოტე, ოთიკო ანდრიაძე და გიორგი აბესაძე - წუთია წუთისოფელი