კოტე, ოთიკო ანდრიაძე და გიორგი აბესაძე - წუთია წუთისოფელი


კოტე, ოთიკო ანდრიაძე და გიორგი აბესაძე - წუთია წუთისოფელი