ჟღალი მიმინო - ძალიან მაგარი შესრულებაჟღალი მიმინო - ძალიან მაგარი შესრულება