ეს პატარა ისე ცეკვავს ლეკურს, ნამდვილად მოგანდომებთ ცეკვასეს პატარა ისე ცეკვავს ლეკურს, ნამდვილად მოგანდომებთ ცეკვას