კახურ ოჯახურ სუფრაზე წაკითხული ლექსი "ხე და მე"კახურ ოჯახურ სუფრაზე წაკითხული ლექსი ხე და მე