კოლხი ქალი, ევროპული განათლება და კივის თანამედროვე პლანტაციები

კოლხი ქალი, ევროპული განათლება და კივის თანამედროვე პლანტაციები
ნონა თორდია - კოლხი ქალი, ევროპული განათლება და კივის თანამედროვე პლანტაციები

წამყვანი: ნინო ბაშარული.