თევზის დღე „ფერმაში“ - აფრიკული ლოქო და ინოვაციურად მოაზროვნე ახალგაზრდა ფერმერი

აფრიკული ლოქო და ინოვაციურად მოაზროვნე ახალგაზრდა ფერმერი.
•რა სასარგებლო თვისებები აქვს ლოქოს და როგორია თევზის მოხმარების კულტურა საქართველოში.
•როგორ ვითარდება აკვა-მეურნეობები საქართველოში.
წამყვანი: ნინო ბაშარული